Coverstory

PROFETIE UIT 1968 VAN EEN 90-JARIGE VROUW!

Een 90-jarige profetes heeft in 1968 een visioen van God ontvangen die de wereld van vandaag en morgen met precisie beschrijft.

Een 90-jarige profetes uit het plaatsje Valdres in Noorwegen heeft in 1968 een visioen van God ontvangen. Evangelist Emanuel Minos hield in die tijd diensten in haar woonplaats en heeft de mogelijkheid gehad haar te ontmoeten en zij vertelde aan hem wat ze had gezien.

Hij schreef dat visioen op, maar bedacht zich later dat dit visioen te onbegrijpelijk was en borg het ergens in een la op. Nu na zoveel jaren, begreep hij dat hij die ‘openbaring’ van deze oude profetes moest delen met anderen.

De profetes uit Valdres was een betrouwbare en ‘wakkere’ christin, met een goede reputatie bij iedereen die haar kenden. Dit is wat ze zag:

“Ik zag de ‘tijd’ kort voor de komst van Jezus én het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. Ik zag de gebeurtenissen met mijn natuurlijke ogen. Ik zag de wereld in de vorm van een bol (Globe) en ik zag Europa, land voor land. Ik zag Scandinavië. Ik zag Noorwegen. Ik zag bepaalde dingen die zouden plaatsvinden, net vóór de wederkomst van Jezus en net voor de laatste ramp die zou plaatsvinden, een ramp zoals we die nog nooit ervaren hebben.”

ZE BESCHRIJFT EEN VIERTAL ‘GOLVEN’.

 1. Eerst is er voordat Jezus komt en voordat de Derde Wereldoorlog uitbreekt, sprake van een ‘ontspanning’ een periode van rust en welvaart zoals we die  nog nooit eerder beleefd hebben. Er zal vrede zijn tussen de supermachten van Oost en West en er zal sprake zijn van een lange vrede. (Denk eraan; dat dit visioen plaats vond in 1968 toen de koude oorlog op z’n hevigst was tussen Amerika en Rusland!)

In deze periode van vrede is er sprake van ontwapening (NAVO) in vele landen, ook in Noorwegen en wij zijn dan dus niet voorbereid als er een (grote) oorlog uitbreekt.

De Derde WERELDOORLOG zal beginnen op een manier die niemand voor mogelijk houdt en vanuit een niet te verwachten plaats.

 1. EEN LAUWHEID ZONDER WEERGA ZAL DE CHRISTENEN IN DE GREEP HOUDEN, waardoor ze zullen afglijden van de waarheid. Christenen staan niet langer meer open voor een diepgaande en doordringende prediking. Ze willen niet meer zoals in voorgaande tijden horen van Zonde En Genade, Wet En Evangelie, Berouw En Levensvernieuwing. Er komt iets anders daarvoor in de plaats, het wordt genoemd: “HET GELUKS-EVANGELIE”.

Het meest belangrijke aspect zal zijn: het ‘wereldse succes’ te hebben, iets te willen zijn wat je niet bent’ en vooral ‘materiële zaken te vergaren’. Zaken die God ons nooit beloofd heeft om op deze manier te verkrijgen.

Kerken en Gebedshuizen zullen leeglopen en kleiner en kleiner worden. In plaats van de prediking die we al generaties gewend zijn, zoals: “Neem uw kruis op en volg Jezus”, komt er entertainment, kunst en cultuur onze kerken binnen. Wat gebeurt lijkt op een soort van invasie, terwijl de kerken, plaatsen zouden moeten zijn van bezinning, berouw en opwekking. DIT GEBEUREN ZAL MERKBAAR, VOOR DE KOMST VAN JEZUS, PLAATSVINDEN.

 1. Er zal een morele terugval plaatsvinden zoals het Oude Noorwegen nog nooit heeft ervaren. Mensen zullen samenwonen als getrouwde stelletjes zonder getrouwd te zijn. (Ik geloof niet dat het begrip ‘samenwonen’ al bestond in 1968, merkte Evangelist Minos op.)

Veel zedeloosheid voor het huwelijk en ook veel ontrouwheid in het huwelijk wordt algemeen en als normaal ervaren en het wordt ‘recht’ gepraat vanuit haast elke optiek. Het zal zelfs in christelijke kringen gaan plaatsvinden en we zullen het gaan omhelzen, zelfs zoals de zonde tegen de natuur in (homofilie en dierenseks). Net voordat Jezus terug komt zullen er televisieprogramma’s vertoond worden zoals we nog niet eerder hebben meegemaakt. (Evangelist Minos merkt hier op, dat de televisie in 1968, nog maar kort ervoor z’n intrede in Noorwegen had gedaan.)

DEZE OUDE PROFETES GAAT DOOR MET TE ZEGGEN: “De televisie zal dermate vreselijk geweld vertonen dat het als het ware mensen onderwijst om elkaar te vermoorden en te vernietigen. Er zal geen sprake zijn van ‘één station’ (ze kende het woord ‘kanalen’ in die tijd nog niet, zoals wij die vandaag de dag gebruiken, daarom noemde zij het ‘stations’).

De televisie zal net zo zijn als de radio, ook daar hebben we vele stations (kanalen) en zij zullen gevuld zijn met geweld. De mensen dan, zien dat als ontspanning. We zullen vreselijke scènes zien van moord en vernietiging en dit zal dan rondgaan in de maatschappij.

Seks scènes, zullen ook op het scherm te zien zijn, zoals de meest intieme zaken die in een huwelijk plaatsvinden. (Ik, evangelist Minos protesteerde en zei, wij hebben een wet die deze dingen verbiedt!) Echter de oude vrouw zei: “Het zal gebeuren en jij zal het zien en meemaken. Alles wat we ooit voorheen van waarde achtten zal worden afgebroken en de meest ongeoorloofde zaken zullen zich voor uw ogen afspelen.

 1. Mensen vanuit arme landen zullen in stromen naar Europa komen. (Evangelist Minos geeft aan dat er in 1968, nog geen sprake was van “stromen van immigranten”.)

Deze oude profetes zegt: Zij zullen ook naar Scandinavië komen en Noorwegen. Er zullen er zoveel komen dat de mensen hen gaan mijden en ze zullen zich hard tegen hen gaan opstellen. Ze zullen worden behandeld zoals men de Joden behandelde voor de Tweede Wereldoorlog. DAN ZAL DE VOLHEID VAN ONZE ZONDEN OOK BEREIKT ZIJN. (Evangelist Minos zegt dat hij toen protesteerde tegen het aspect van de immigratie, hij zegt: Ik begreep er niets van in die tijd.)

De tranen begonnen uit haar ogen te stromen en liepen over haar wangen. Toen zei ze: “Ik zal het niet zien, maar u zult het zien. Maar dan…: Plotseling, zal Jezus verschijnen en de Derde Wereldoorlog zal uitbreken. Het zal een korte oorlog zijn ( zoals zij het in het ‘visioen’ zag).

Al dat wat ik heb gezien van oorlog is kinderspel vergeleken bij deze oorlog en het zal eindigen met een nucleaire atoombom. De lucht zal dan zo vergiftigd zijn dat men amper kan ademhalen. Deze oorlog zal over verschillende continenten gaan, Amerika, Japan, Australië en de rijke landen.

Het water zal besmet raken, we zullen niet langer kunnen zaaien. Slechts een overblijfsel, een klein aantal zal overleven.

De overgeblevenen in de rijke landen zullen proberen te vluchten naar de arme landen, maar zij zullen ons net zo hard behandelen als dat wij hun behandeld hebben.

Ik ben zo blij dat ik dit niet zal meemaken, maar als de tijd daar is moet u, Evangelist Minos, de moed hebben dit openbaar te maken en te vertellen. Ik heb dit ontvangen van God en niets daarvan gaat in tegen dat wat de Bijbel ons leert.

“DEGENE WIENS ZONDEN VERGEVEN ZIJN EN DIE JEZUS KENT ALS HEER EN REDDER, IS VEILIG”

Advertisements

12 comments

 1. Als GOD. eerst toestemming geeft voor alles voordat het gebeurt, houd dat ook in dat die oorlog in irak,afghanistan,libie en straks in syrie en noord korea de wil van GOD is? Omdat deze landen slecht en anti christ landen zijn ???
  Is het omdat die christelijke landen die moslim landen aanvallen de verkoren landen zijn van GOD als zijn strijd tegen de anti christennen???
  Heeft GOD soms de EU en NAVO laten oprichten tegen onrust en de slechten ???
  Ik dacht dat wij mensen onder geen enkele reden mogen vermoorden, doden of exicuteren.
  Wat ik weet is dat het eerste testament de oorlog tegen (bijv) irak wel getolereerd zal hebben, maar dit zal je niet denken van het tweede testament, mmm,

  Like

 2. Wie de bijbel leest en kent zullen weten dat de komst van Jezus heel dicht bij is en dat deze profetische woorden niet uit de duim gezogen zijn ik geloof en een ieder die nog twijfelt vraag ik zich te bekeren, zij die niet geloven in God wil ik zeggen kijk naar u zelf en vraag u af wie u zo uniek heeft geschapen. In de Bijbel matteus 24 heeft Jesus zelf voorspeld wat wij nu mee maken dat is meer dan 2000jaar geleden,laat u onderwijzen …….WANT JEUS KOM SPOEDIG\

  Like

 3. Iedereen heeft de vrije keus om wel of niet te geloven. Maar geloof mij: geloven wordt weten wanneer je door geloof wordt aangeraakt door de Heilige Geest! Een uiterst bijzondere ervaring waarover ik kan meepraten. Wat je dan voelt en ervaart wil je simpelweg nooit meer kwijt. Je kunt je geluk gaan zoeken in vele dingen waarvan uiteindelijk verzadiging of nooit tevredenheid ontstaat of in allerlei (semi) religieuze rituelen en wijsheden, er bestaat echter maar één God boven alles, dé pure waarheid. Simpelweg door Hem en zijn boodschap oprecht voor waar aan te nemen en zijn zoon Jezus Christus te erkennen als jouw verlosser is de stap gemaakt en zul je omarmd worden door de Heilige Geest. En dat smaakt pas echt naar meer, daarvan mag je onbeschaamd naar meer verlangen, dat meer kan niet vol raken! Ook ik ervaar nu veelvuldig kleine, doch voor mij belangrijke, “profetiën” zeg maar antwoorden op vragen na een “gesprek” met onze Vader. Vandaar dat ik niet twijfel over de echtheid van deze profetie van deze Noorse mevrouw. De Bijbel is een verzameling momentopnames met een duidelijke boodschap. Tijd gaat door en tijden veranderen, God verandert niet, Zijn boodschap blijft, we denken echter dat we zonder kunnen, we hebben het veel te goed gehad en denken alles aan onszelf te danken te hebben…

  Like

 4. Ik ben blij dat er nog profetieën worden uitgesproken door betrouwbare kinderen God’s We moeten elk geest blijven toetsen Ik weet dat deze profetie zeer ernstig is en laten wij niet verflauwen in ons geloof tot de Levende God Wees waakzaam en alert Deze tijd wordt een tijd van beproeving We kunnen niet meer zijn als kinderen die alleen willen ontvangen en er niets mee doen Wordt wakker en strek je uit naar de WAARHEID Morgen kan het te laat zijn

  Like

 5. Het begrip samen wonen bestond allang in 1968 en homofilie was ook al jaren bekend. Intrede tv nog maar kort in Noorwegen in 1968 kom op zeg en vooral dat laatste heeft echt niets met voorspellen te maken maar met angst zaaien wat de kerk zo graag doet : “DEGENE WIENS ZONDEN VERGEVEN ZIJN EN DIE JEZUS KENT ALS HEER EN REDDER, IS VEILIG” triest verhaal zo

  Like

 6. ik heb een probleem met deze profetie het spreekt de bijbel tegen en dan gaan er bij ma bellen te rinkelen de wereld zou niet vergaan voor het 1000 jarig vredes rijk is gewest en ik troos me zelf met het iedee dat GOD nooit iets laat gebeuren zonder ZIJN toesteming

  Like

 7. Complete onzin beetje angstzaaien kan iedereen en is het echt ooit beweze dat onde lieve heer echt heeft bestaan? Begin niet over de bijbel, de bijbel is geschreven door mensen die onder invloed of iets dergelijks waren…………..

  Like

 8. Ik gelloof dit want ongeveer 7 a 10 jaar geleden had ik deze profetie al van iemand gehad, toen was dat van die vluchtelingen nog niet gebeurd wow wat een accurate profetie is dit

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s