PROFETIE UIT 1968 VAN EEN 90-JARIGE VROUW!

Ik zag de ‘tijd’ kort voor de komst van Jezus én het uitbreken van de Derde Wereldoorlog

Een 90-jarige profetes uit het plaatsje Valdres in Noorwegen heeft in 1968 een visioen van God ontvangen. Evangelist Emanuel Minos hield in die tijd diensten in haar woonplaats en heeft de mogelijkheid gehad haar te ontmoeten en zij vertelde aan hem wat ze had gezien.

Hij schreef dat visioen op, maar bedacht zich later dat dit visioen te onbegrijpelijk was en borg het ergens in een la op. Nu na zoveel jaren, begreep hij dat hij die ‘openbaring’ van deze oude profetes moest delen met anderen.

De profetes uit Valdres was een betrouwbare en ‘wakkere’ christin, met een goede reputatie bij iedereen die haar kenden. Dit is wat ze zag:

“Ik zag de ‘tijd’ kort voor de komst van Jezus én het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. Ik zag de gebeurtenissen met mijn natuurlijke ogen. Ik zag de wereld in de vorm van een bol (Globe) en ik zag Europa, land voor land. Ik zag Scandinavië. Ik zag Noorwegen. Ik zag bepaalde dingen die zouden plaatsvinden, net vóór de wederkomst van Jezus en net voor de laatste ramp die zou plaatsvinden, een ramp zoals we die nog nooit ervaren hebben.”

ZE BESCHRIJFT EEN VIERTAL ‘GOLVEN’.

  1. Eerst is er voordat Jezus komt en voordat de Derde Wereldoorlog uitbreekt, sprake van een ‘ontspanning’ een periode van rust en welvaart zoals we die  nog nooit eerder beleefd hebben. Er zal vrede zijn tussen de supermachten van Oost en West en er zal sprake zijn van een lange vrede. (Denk eraan; dat dit visioen plaats vond in 1968 toen de koude oorlog op z’n hevigst was tussen Amerika en Rusland!)

In deze periode van vrede is er sprake van ontwapening (NAVO) in vele landen, ook in Noorwegen en wij zijn dan dus niet voorbereid als er een (grote) oorlog uitbreekt.

De Derde WERELDOORLOG zal beginnen op een manier die niemand voor mogelijk houdt en vanuit een niet te verwachten plaats.

  1. EEN LAUWHEID ZONDER WEERGA ZAL DE CHRISTENEN IN DE GREEP HOUDEN, waardoor ze zullen afglijden van de waarheid. Christenen staan niet langer meer open voor een diepgaande en doordringende prediking. Ze willen niet meer zoals in voorgaande tijden horen van Zonde En Genade, Wet En Evangelie, Berouw En Levensvernieuwing. Er komt iets anders daarvoor in de plaats, het wordt genoemd: “HET GELUKS-EVANGELIE”.

Het meest belangrijke aspect zal zijn: het ‘wereldse succes’ te hebben, iets te willen zijn wat je niet bent’ en vooral ‘materiële zaken te vergaren’. Zaken die God ons nooit beloofd heeft om op deze manier te verkrijgen.

Kerken en Gebedshuizen zullen leeglopen en kleiner en kleiner worden. In plaats van de prediking die we al generaties gewend zijn, zoals: “Neem uw kruis op en volg Jezus”, komt er entertainment, kunst en cultuur onze kerken binnen. Wat gebeurt lijkt op een soort van invasie, terwijl de kerken, plaatsen zouden moeten zijn van bezinning, berouw en opwekking. DIT GEBEUREN ZAL MERKBAAR, VOOR DE KOMST VAN JEZUS, PLAATSVINDEN.

  1. Er zal een morele terugval plaatsvinden zoals het Oude Noorwegen nog nooit heeft ervaren. Mensen zullen samenwonen als getrouwde stelletjes zonder getrouwd te zijn. (Ik geloof niet dat het begrip ‘samenwonen’ al bestond in 1968, merkte Evangelist Minos op.)

Veel zedeloosheid voor het huwelijk en ook veel ontrouwheid in het huwelijk wordt algemeen en als normaal ervaren en het wordt ‘recht’ gepraat vanuit haast elke optiek. Het zal zelfs in christelijke kringen gaan plaatsvinden en we zullen het gaan omhelzen, zelfs zoals de zonde tegen de natuur in (homofilie en dierenseks). Net voordat Jezus terug komt zullen er televisieprogramma’s vertoond worden zoals we nog niet eerder hebben meegemaakt. (Evangelist Minos merkt hier op, dat de televisie in 1968, nog maar kort ervoor z’n intrede in Noorwegen had gedaan.)

DEZE OUDE PROFETES GAAT DOOR MET TE ZEGGEN: “De televisie zal dermate vreselijk geweld vertonen dat het als het ware mensen onderwijst om elkaar te vermoorden en te vernietigen. Er zal geen sprake zijn van ‘één station’ (ze kende het woord ‘kanalen’ in die tijd nog niet, zoals wij die vandaag de dag gebruiken, daarom noemde zij het ‘stations’).

De televisie zal net zo zijn als de radio, ook daar hebben we vele stations (kanalen) en zij zullen gevuld zijn met geweld. De mensen dan, zien dat als ontspanning. We zullen vreselijke scènes zien van moord en vernietiging en dit zal dan rondgaan in de maatschappij.

Seks scènes, zullen ook op het scherm te zien zijn, zoals de meest intieme zaken die in een huwelijk plaatsvinden. (Ik, evangelist Minos protesteerde en zei, wij hebben een wet die deze dingen verbiedt!) Echter de oude vrouw zei: “Het zal gebeuren en jij zal het zien en meemaken. Alles wat we ooit voorheen van waarde achtten zal worden afgebroken en de meest ongeoorloofde zaken zullen zich voor uw ogen afspelen.

  1. Mensen vanuit arme landen zullen in stromen naar Europa komen. (Evangelist Minos geeft aan dat er in 1968, nog geen sprake was van “stromen van immigranten”.)

Deze oude profetes zegt: Zij zullen ook naar Scandinavië komen en Noorwegen. Er zullen er zoveel komen dat de mensen hen gaan mijden en ze zullen zich hard tegen hen gaan opstellen. Ze zullen worden behandeld zoals men de Joden behandelde voor de Tweede Wereldoorlog. DAN ZAL DE VOLHEID VAN ONZE ZONDEN OOK BEREIKT ZIJN. (Evangelist Minos zegt dat hij toen protesteerde tegen het aspect van de immigratie, hij zegt: Ik begreep er niets van in die tijd.)

De tranen begonnen uit haar ogen te stromen en liepen over haar wangen. Toen zei ze: “Ik zal het niet zien, maar u zult het zien. Maar dan…: Plotseling, zal Jezus verschijnen en de Derde Wereldoorlog zal uitbreken. Het zal een korte oorlog zijn ( zoals zij het in het ‘visioen’ zag).

Al dat wat ik heb gezien van oorlog is kinderspel vergeleken bij deze oorlog en het zal eindigen met een nucleaire atoombom. De lucht zal dan zo vergiftigd zijn dat men amper kan ademhalen. Deze oorlog zal over verschillende continenten gaan, Amerika, Japan, Australië en de rijke landen.

Het water zal besmet raken, we zullen niet langer kunnen zaaien. Slechts een overblijfsel, een klein aantal zal overleven.

De overgeblevenen in de rijke landen zullen proberen te vluchten naar de arme landen, maar zij zullen ons net zo hard behandelen als dat wij hun behandeld hebben.

Ik ben zo blij dat ik dit niet zal meemaken, maar als de tijd daar is moet u, Evangelist Minos, de moed hebben dit openbaar te maken en te vertellen. Ik heb dit ontvangen van God en niets daarvan gaat in tegen dat wat de Bijbel ons leert.

“DEGENE WIENS ZONDEN VERGEVEN ZIJN EN DIE JEZUS KENT ALS HEER EN REDDER, IS VEILIG”

Advertisements