Het Mysterie van: Denver International Airport

De luchthaven Denver International Airport/ DIA is gebouwd in 1995. De bouw dwong de internationale luchthaven ‘Stapleton’ te sluiten, een uitermate curieus besluit. Want deze ‘oude’ luchthaven had meer poorten (‘gates’) en landingsbanen dan het nieuwe DIA en functioneerde nog perfect. Denver International Airport is de grootste luchthaven van de VS en heeft meer dan 4.8 miljard dollar gekost. Alles met betrekking tot dit vliegveld werd nauwgezet gepland en alles heeft een duistere reden. De Internationale luchthaven staat bekend om zijn eigen complottheorie.

De kunst op dit vliegveld is geen verzameling van vreemde keuzes van mensen met wansmaak zoals algemeen wordt aangenomen. Het is een samenhangende collectie van symbolen die de filosofie, overtuigingen en doelen van de wereld elite weerspiegelen. Bij de entree van het vliegveld wordt je verwelkomt door een 10 meter hoge apocalyptisch paard, als het donker is dan gloeien de ogen rood. Vervolgens zijn er muurschilderingen, deze geven de strijd weer van de mensheid om kwaad te overwinnen om zo naar een vreedzame gemeenschap te gaan. De complottheoristen zeggen echter dat je ze in omgekeerde volgorde moet zien, en dan zie je het doel van de Nieuwe Wereld Orde: door middel van militair ingrijpen zal er een de ooit vreedzame wereld die verstoord werd door menselijk lijden weer tot de order worden geroepen.

Ook zijn er vreemde woorden en symbolen verwerkt in de vloer, waterspuwers die je op oude kathedralen aantreft, zitten nu aan de muur je aan te staren vanuit ‘koffers’ en tenslotte de constructie en positie van de start-en landingsbanen in de vorm van een Nazi-hakenkruis. In de Grote Hal, een term die door vrijmetselaars gebruikt wordt voor een ruimte van samenkomst, ligt een deksteen met de symbolen van de Vrijmetselarij. Op de steen zijn de woorden ‘Luchthaven Comité van de Nieuwe Wereld’, wat een verwijzing is naar de Nieuwe Wereld Orde. Onderaan de steen lezen we de woorden: “De tijdcapsule onder deze steen bevat boodschappen en memorabilia voor de bewoners van Colorado in 2094.” De luchthaven heeft tevens een mega ondergrondse basis van acht verdiepingen.

Ook is er 5300 mijl glasvezelkabel gelegd bij de bouw van het vliegveld. Aangezien het van de oostkust naar de westkust van de VS slechts 3000 mijl is. DIA kan zelf elektriciteit op wekken. DIA kan veel meer stroom opwekken dan ze ooit nodig kunnen hebben. DIA heeft zelfs de mogelijkheid om maar liefst 1000 gallons – bijna 3800 liter – brandstof per minuut te kunnen pompen: volgens sommigen een belachelijke hoeveelheid voor een vliegveld, zelfs een van de omvang van DIA. Is dit wederom aanleiding om te geloven dat er meer gebeurt op, in en onder DIA dan zichtbaar is?

De faciliteiten en de afgebeelde kunst laten veel waarnemers geloven dat Denver International Airport veel meer is dan alleen een luchthaven: het is een waarlijk duistere kathedraal vervuld van occulte symboliek die verwijst naar geheime genootschappen. Ook roept het een berg vraagtekens op, want waarom zou je een nieuwe luchthaven bouwen als de oude nog prima functioneert? Er zijn zoveel imperfecties rond dit vliegveld dat er een heel dik boek over geschreven kan worden.

En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde. Openbaring 6:8.
Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. Micha 4:3-4.

Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Jesaja 2:4.

52.3003054.986108
Advertisements