Grondwet of Wereldvrede?

De problemen in ons land, van armoede tot moderne slavernij en secularisme tot evolutietheorie, zijn uiteindelijk te herleiden tot leiderschapsproblemen. De huidige leiding in ons land volgt visies die negatieve consequenties hebben voor onze burgers. Voor we naar oplossingen kunnen gaan, moeten we eerst wat orde scheppen in de huidige chaos.

De missie van de overheid in een land begint met heel fundamentele zaken zoals:

  1.  Het beschermen van burgers en grenzen tegen gewelddadige vijanden.
  2.  Het beschermen van burgers tegen (economische) onderdrukking.

Ik denk dat er redelijkerwijs niemand in Nederland is die het met bovenstaande missie oneens kan zijn. Deze missie is nauw verbonden met grondwettelijke rechten van burgers zoals de vrijheid van meningsuiting (die nu eenmaal met het mes op de keel weinig waarde heeft). Of de vrijheid om je persoonlijke geloofsovertuiging na te streven, waar je verder weinig mee zult kunnen indien je zo arm bent dat je gedwongen wordt om tegen je geloofsovertuiging te handelen teneinde financieel te kunnen overleven.

Toch maakt onze overheid sinds geruime tijd andere keuzes dan je zou mogen verwachten op grond van bovenstaande missies.

  1. Onze grenzen staan open, ook voor criminele bendes uit andere landen die op strooptochten door ons land een spoor van diefstal en beroving achterlaten. Immigranten met een gewelddadig gedachtegoed worden massaal tot ons land toegelaten en elke vorm van protest hiertegen wordt door de overheid (inclusief rechterlijke macht) de kop in gedrukt, want dat is discrimineren …
  2. Banken, multinationals en andere rijken mogen de gewone burgers massaal plukken en onderdrukken met allerlei voorrechten en speciale regelingen die ze van de maatschappij krijgen zoals; schuldcreatie en bijbehorende rente, ongelijk lage belastingen, belasting omzeilen, etc.

Voor al deze zaken komt de regering met redenen waarom het helaas niet anders kan, maar die gaan allemaal voorbij aan het feit dat dit gewoon keuzes zijn, niets meer en niets minder. Er zijn redenen waarom “grenzen niet bewaken” belangrijker is dan “burgers beschermen”. Dezelfde redenen dwingen onze regering te kiezen voor het “redden van banken” in plaats van “het economisch beschermen van burgers”. Precies dezelfde overwegingen spelen een rol bij het in stand houden (en tegen beter weten in redden) van een financieel systeem dat een kleine groep in staat stelt als verheven goden te heersen over de ruggen van gewone burgers die steeds verder de armoede in gedwongen worden.

Die ideologie is het excuus voor de grootste misstanden in onze tijd zoals armoede, onderdrukking en oorlogen

De waarheid is dat onze regering en andere leiders een ideologie hebben die voor hen “hoger” is dan de missie “burgers beschermen”. Die ideologie is het excuus voor de grootste misstanden in onze tijd zoals armoede, onderdrukking en oorlogen. Welke ideologie is dit ? Het heeft vele namen en verschijningsvormen, maar in de basis gaat het altijd om “de wereldvrede” of “het redden van de wereld”. U begrijpt het al, dit is een typisch geval van “lekker belangrijk”.

Dit is de reden waarom er voor het helpen van burgers geen geld is, maar als er een internationaal project is dat miljarden nodig heeft, is er altijd wel weer een potje beschikbaar. Of nog beter, het geld wordt gewoon gemaakt – uit het niets – door instanties die deze “rechten” gekregen hebben en zich verschuilen achter mooie namen als “centrale bank” of “Internationaal Monetair Fonds” en dergelijke.

Nu gaat het hierbij niet om “goden” maar gewoon om mensen die ook burgers zijn. Burgers die zich (meestal lang geleden) georganiseerd hebben om deze privileges te krijgen. Zolang ze zich rechtvaardig zouden gedragen is er trouwens helemaal niets mis met ‘wat’ privileges, maar dat station zijn we helaas al heel ver gepasseerd. In veel gevallen zijn de projecten ook om de juiste redenen begonnen zoals bijvoorbeeld de Europese Unie. Na de 1e en 2e Wereldoorlog wilde iedereen dat er nooit meer oorlog in West-Europa zou komen. Geweldige missie waar de meeste Europeanen achter staan en die missie is inmiddels ook geslaagd.

Maar nu hebben onze leiders al lang besloten dat de volgende stap is om dit op wereldwijde schaal te gaan herhalen! Dat daarbij wat oorlogen, economische ellende en nog wat andere offers gebracht zullen moeten worden, zien ze als een noodzakelijk kwaad. Deze zaken zijn trouwens veel te verheven voor de gewone burger, daarom bent u ook niet gevraagd of u het ermee eens bent.

IMF LIFE GUARDEn daar zit het grote probleem; dit is helemaal geen democratisch project. De wereldvrede, dat is een zaak voor de elite in Davos en andere (vaak geheime) clubjes die zeggen voor democratie te zijn; maar de feiten liggen anders. Belangrijker nog dan dit gegeven is hun fundamentele misvatting over vrede. Wat is vrede eigenlijk ? Volgens Wikipedia:

Vrede wordt in positieve termen gedefinieerd als een heilzame toestand van rust en harmonie, of in negatieve toestand als afwezigheid van stoornis of strijd. Het woord “vrede” is een oud Germaans woord dat samenhangt met “vrij” en oorspronkelijk “rechtstoestand van zekerheid” betekende. Het begrip ‘vrede’ wordt vaak in één adem genoemd met een tegendeel, oorlog. Het Nederlandse woord vrede betekende in vroeger tijden (rond 1200) wettelijke bescherming tegen wapengeweld, waaruit die tegenstelling nog eens blijkt.

Raar eigenlijk dat onze leiders in al hun gedrevenheid om de wereldvrede te bereiken, onze vrijheid eerst moeten afnemen en hun eigen burgers economisch moeten (laten) onderdrukken. Vreemd dat de rechtsstaat Nederland, inclusief grondwettelijke rechten, op een laag pitje gezet moet worden om wereldvrede te bereiken…

WorldPeace
Wat is de uitwerking van de strijd om wereldvrede op de economie, op de samenleving en op U …

Nu ben ik een groot voorstander van wereldvrede, dat is natuurlijk absoluut geweldig. Maar echte vrede begint volgens mij bij jezelf, je eigen huis, je eigen stad en je eigen land. Die verworvenheid loslaten voor een onzekere wereldvrede is niet de juiste weg, integendeel. De grondwet van Nederland is een van de bouwstenen van wereldwijde vrede, niet een hindernis die overwonnen moet worden!

De oplossing voor Nederland is heel eenvoudig: besef wie je bent! Weet hoe belangrijk burgerlijke vrijheid en een rechtvaardige verdeling van de welvaart van ons land zijn. Dit zijn geen zaken die we moeten opofferen op het altaar van de wereldvrede!

Als de vrede in Nederland verdwenen is door armoede en onrechtvaardigheid, hoe kunnen we dan nog aan andere landen iets geven wat we zelf niet meer hebben ? Gelukkig is het nog niet te laat om er iets aan te doen. Nieuw leiderschap kan opstaan om de grondwettelijke rechten van de Nederlandse burgers terug op de hoogste plaats te zetten. Echte vrede bestaat uit vrije burgers die van bescherming genieten en zich geen zorgen hoeven te maken dat hun overheid hen in de steek laat als het gaat om hun grondwettelijke rechten. Wie durft?

Door: Patrick America


Support Us


Advertisements