Armoede in Nederand!

De gemiddelde schuld van mensen die gebruikmaken van schuldhulpverlening stijgt. Vorig jaar bedroeg die schuld 38.500 euro, een jaar eerder was dat 37.700 euro. Dat staat in het jaarverslag van de branchevereniging voor professionele schuldhulpverlening NVVK.

Volgens de NVVK moet een steeds grotere groep met een minimaal inkomen rondkomen, omdat ondersteunende inkomensmaatregelen worden afgebouwd. “De uitgaven zijn juist toegenomen”, zegt Joke de Kock, voorzitter van de NVVK.

Het is voor veel mensen erg moeilijk om géén schulden te maken.Joke de Kock, voorzitter NVVK

“Na betaling van energie, verzekeringen en zorgkosten blijft er voor deze groep vaak weinig tot niets meer over voor de boodschappen”, zegt De Kock. “Vooral de gestegen huren en de afbouw van de huurtoeslag hebben een flink gat geslagen in het budget van deze groep. Het is voor veel mensen erg moeilijk om géén schulden te maken.”

Rood staan

Mensen staan vooral vaker rood, hebben hogere creditcardschulden en hebben vaker drie of meer achterstallige rekeningen. Maar ook huishoudens zonder risico op problematische schulden geven in vergelijking met eerder onderzoek steeds vaker aan niet in staat te zijn onverwachte uitgaven te doen van 850 euro: een kwart in 2012 ten opzichte van een vijfde van de huishoudens in 2009.

In Amsterdam, de Drechtssteden in Zuid-Holland, Rijnmond, Flevoland, Noord-Overijssel, Utrecht-Midden en Oost, Haaglanden en Gelderland Zuid zijn in vergelijking met de rest van het land meer huishoudens met problematische schulden. 87 procent van de mensen in de schuldhulpverlening heeft een inkomen rondom het minimumloon of een inkomen tot maximaal modaal. In 2011 was dit nog 74 procent.

Oorzaken

De problemen bij mensen met problematische schulden zijn vooral ontstaan door een plotselinge terugval van het inkomen of persoonlijke of gezinsproblemen, zoals verslavingen of gezondheidsproblemen. De huishoudens met een risico op problematische schulden hebben voornamelijk te maken met gebrekkig financieel beheer en een te hoge levenstandaard. Ook hier is een plotselinge terugval van het inkomen een van de problemen.

Onoplosbaar

De NVVK meldt dat het aantal mensen met onoplosbare schulden de afgelopen drie jaar is verdubbeld. ‘Onoplosbaar’ betekent dat er geen schuldsanering of aflossingsregeling geregeld kan worden, zonder dat daar een rechter aan te pas komt.

 

Volgens De Kock gaat het vaak om vorderingen door de overheid. “Het zijn vooral de juridische belemmeringen die het regelen van schulden tot een moeizaam proces maken. Te snel en te vaak wordt onterecht gesteld dat er sprake is van fraude als mensen bijvoorbeeld een vergissing maken bij het aanvragen van uitkeringen en toeslagen. Dan heb je wel meteen een schuld die de overheid zeer actief verhaalt.”

De overheid heeft vaak een positie van ‘preferente schuldeiser’, waardoor bijvoorbeeld het Centraal Justitieel Incassobureau en de Belastingdienst met hun vorderingen voorrang hebben op andere schuldeisers. Volgens de NVVK maakt de overheid veel gebruik van deze bijzondere juridische positie. Dat frustreert volgens De Kock het vinden van een oplossing voor mensen met schuldproblemen.

Minder streng

In 2014 bedroeg het aantal klanten van de professionele schuldhulpverlening 92.000. Dat is 3000 meer dan het jaar daarvoor. Eerder deze maand riep staatssecretaris Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken gemeenten op minder streng te zijn bij het selecteren van wie er voor professionele schuldhulp in aanmerking komt.

Volgens een ruwe schatting van het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht kloppen jaarlijks zo’n 150.000 mensen tevergeefs aan bij de gemeente voor professionele schuldhulp.

Urgent

Klijnsma noemde de aanpak van de schuldenproblemen ”onverminderd urgent”. In het regeerakkoord is extra geld aangekondigd voor de armoedebestrijding. Volgend jaar gaat het om 80 miljoen euro. Het jaar daarop loopt dat bedrag op tot 100 miljoen.

BKR

Ook wordt de komende tijd onderzocht of bepaalde gegevens die zijn opgenomen in het Bureau Krediet Registratie (BKR) in de toekomst beschikbaar kunnen worden gesteld aan bijvoorbeeld woningcorporaties en energieleveranciers. Daarmee kan dan worden voorkomen dat mensen te gemakkelijk kunnen wisselen van sociale huurwoning of energieleverancier.

Advertisements