Willekeur en Waanzin!

Onaantastbaarheid lichaam; Artikel 11 van de Nederlandse Grondwet
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Beperkingen zijn alleen mogelijk als dit wettelijk is geregeld. Die staan bijvoorbeeld in de Politiewet 1993. Zo mag de politie een bloedproef van iemand verlangen of iemand fouilleren.

Mensen hebben dus het recht om zich niet te hoeven vaccineren!!!

Let op! Deze wet kan door middel van een wetswijziging veranderd worden, zoals nu in voorbereiding is, ten behoeve van de vrijdheidsbeperking van ongevaccineerden, het zogenaamde opvoeren van de vaccinatie dwang!!! (Een desbetreffende wet moet wel met meerderheid worden aangenomen)

Deze wetswijziging (dat nu in voorbereiding is) is direct in strijd met artikel 1 van de grondwet: In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Verder staat in artikel 1 dat discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden. Ook aanzetten tot haat of discriminatie is verboden.

Letterlijke tekst persconferentie coronavirus minister-president Rutte en minister De Jonge (12 november 2021)
Het coronatoegangsbewijs gaat ook gelden voor niet-essentiële winkels en bij niet-essentiële dienstverlening. Dat is jargon, maar wat we bedoelen: bij de supermarkt kun je gewoon naar binnen, zij het natuurlijk met de maatregelen die daar gelden, maar in de woonwinkel laat je je QR zien.
Het wordt mogelijk om coronatoegangsbewijzen te vragen op het werk. In elk geval in een deel van die sectoren waar ook bezoekers een QR-code moeten laten zien, zoals in café’s en restaurants. Maar ook in andere sectoren willen we werkgevers de mogelijkheid geven om een coronatoegangsbewijs aan hun mensen te vragen, om zo de werkplek veiliger te maken.
En het moet mogelijk worden om het coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs in te zetten.
Deze nieuwe maatregelen gaan niet meteen in. Want daar is een wetswijziging voor nodig.

Beste Nederlanders, het is tijd om wakker te worden!

Willem Alexander sprak op 4 mei 2020 de volgende woorden:
In deze uitzonderlijke maanden hebben wij allemaal een deel van onze vrijheid op moeten geven.Sinds de oorlog heeft ons land iets dergelijks niet gekend.
Nu maken we zelf een keuze. In het belang van leven en gezondheid. Toen wérd de keuze voor ons gemaakt. Door een bezetter met een ideologie zonder genade die vele miljoenen mensen de dood in joeg. “Welk normaal mens had dit kunnen bedenken? Hoe kon de wereld toestaan dat wij, rechtschapen burgers van Nederland, als uitschot werden behandeld?”

“Welk normaal mens had dit kunnen bedenken? Hoe kon de wereld toestaan dat wij, rechtschapen burgers van Nederland, als uitschot werden behandeld?”

Willem Alexander

Het leek zo geleidelijk te gaan. Elke keer een stapje verder. Niet meer naar het zwembad mogen.Niet meer mogen meespelen in een orkest. Niet meer mogen fietsen. Niet meer mogen studeren. Op straat worden gezet. Worden opgepakt en weggevoerd.

Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is.
En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin!

Aldus: Willem Alexander