David Wilkerson: Zal alles instorten?

Er is een paniek om te overleven die steeds meer grip krijgt rond de hele wereld. Sommige economisten waarschuwen Amerikanen om de steden te ontvluchten, om een woning in de provincie te kopen, om een voorraad aan voedsel en munitie te verzamelen, om een voorraad aan goud en diamanten apart te leggen, en om je klaar te maken voor een verschrikkelijke ineenstorting van de economie. Op dit moment valt er een economische somberheid over onze natie als een donkere, onheilspellende wolk. Werkeloosheid neemt toe en in sommige delen van het land is het bijna net zo erg als in de grote depressie van de jaren ’30.Overal waar ik nu reis vragen mensena an mij “David, waar stevent onze natie op af? Is dit de economische storm waar u voor waarschuwde in uw boek het VISIOEN in 1973? Gaat er nog een grote depressie komen? Wat heeft u gehoord van de Heer over de huidige problematiek?”

Zij die mijn boeken en andere publicaties kennen en lezen weten dat ik heb gewaarschuwd voor een valse economische opleving die opgevolgd zal worden door een recessie, en dat terwijl alle andere een ineenstorting voorspelden in 1973. We hebben een valse opleving meegemaakt en de recessie raast nu door het land. Dagelijks ontvang ik verzoekjes van mensen om de boodschap van HET VISIOEN up2date te brengen.

Laat me beginnen door u het volgende te zeggen: Ook al was ik een van de eerste die de Amerikanen waarschuwde voor een economische storm, is het doel van mijn waarschuwing om de kinderen van God wakker te schudden dat God trouw is in tijden dat het moeilijk is. Het thema van mijn waarschuwende boodschap was altijd: “God heeft alles onder controle”. Ik heb nooit gesuggereerd dat mensen de zaak van overleving maar in eigen hand moeten nemen.

Tragisch genoeg leven er teveel Christenen in angst, alsof alles uit de hand aan het lopen is. Ze maken zich zorgen dat een toename van vreemdelingen gaat zorgen voor een toename van werkeloosheid. Ze maken zich zorgen dat het land uiteenstort – geestelijk, economisch en moreel. Ze maken zich zorgen dat de economie instort, dat er anarchie last losbarsten die onze steden onbewoonbaar maakt. Dat voedsel schaars zal worden, dat de inflatie alle kanten op schiet en dat hun kinderen achter zullen blijven in een wereld vol van chaos.

Hier is mijn boodschap over de huidige gebeurtenissen!

1. De angst voor dreigende rampen kunnen meer schade doen dan de rampen zelf!

De Bijbel zegt: “Want God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing” (2 Timoteüs 1:7).

Zal de depressie toenemen? Is dit de economische storm waar zoveel voorgangers en economische experts voor gewaarschuwd hebben? Zal de huidige recessie omslaan in een diepe, lange depressie? Of is dit weer een korte aanpassing van onze economie.

Eerlijk gezegd weet ik het niet! Er is geen mens die het weet. De economen geven ons verschrikkelijke voorspellingen. Zogenaamde “profeten” versturen allerlei verwarrende waarschuwingen. Laat me u enkele van deze waarschuwingen tonen die door deze “profeeten” naar ons kantoor gestuurd zijn.

Honderden bezorgde Christenen hebben me geschreven over een prefetie die door een profetesse uit Zuid-Amerika gedaan is dat het grootste gedeelte van Florida zal overspoeld worden door een vloedgolf. Veel Christenen zijn op de voorspelde datum “toevallig” op vakantie – voor het geval dat deze vrouw gelijk zou hebben. Maar Florida is er nog steeds!

Zo waren er ook een stel Lutheraanse charismaten die waarschuwingen hebben verstuurd over een grote aardbeving in Chicago – dat de Russen aan land zullen komen in New York enzovoorts enzovoorts. Ik was verbijsterd door het aantal Christenen die deze “profeten” serieus namen. Chicago is er nog steeds en de Russen zijn ons land ook niet binnengevallen.

Een “profeet” uit Texas vertelde me ooit eens dat ik de natie moest waarschuwen dat Jezus 7 april 1980 ‘s middags zou terugkeren. De deadline is inmiddels voorbij en deze lieve broeder is waarschijnlijk druk bezig om weer een nieuwe datum te vinden.

Vele groepen in Amerika hebben voorspeld dat Amerika overgenomen zal worden door rampen – behalve in zogenaamde “veiligheidsregio’s”. Ze waarschuwen andere Christen om samen met hen naar deze zones te trekken om zichzelf te behoeden voor aardbevingen, hongersnoden, vijandelijke legers en verschrikkelijke rampen. En natuurlijk wordt er door hen van u verwacht dat u al uw bezittingen verkoopt en de opbrengsten meebrengt naar de “veiligheidsregio”.

Het is zo triest, omdatdat de meeste van deze mensen een boodschap verkondigen die zo oprecht lijkt – en ze bedoelen het ook goed. Maar hun boodschappen zijn onbijbels. Christenen moeten vandaag de dag niet luisteren naar angstaanjagende boodschappen die niet uitgebalanceerd zijn met Gods belofte dat Hij ons beschermd en bewaard, ongeacht waar we ons bevinden.

Er is geen mens op deze wereld die weet wanneer, hoe of waar God Zijn oordeel zal sturen. De tijden en seizoenen liggen in Zijn handen. God heeft met mij persoonlijk afgerekend wat betreft het gebruik van data, namen en plaatsen. En wanneer ik God ongehoorzaam ben in deze zaken zal ik uiteindelijk slechts aan het speculeren zijn in plaats dat ik een ware profetie brengt. Alle ware profetie moet hoop en troost bieden aan Gods volk die door geloof leeft.

Er zijn ook voorspellingen die in strijd staan met het woord van God. Californië kan bijvoorbeeld niet simpelweg “afbreken en de oceaan in storten”. Ongeacht hoe krachtig een aardbeving daar ook kan zijn, de grenzen zijn vastgelegd. De Bijbel zegt:

“Hij heeft een begrenzing afgetekend over het wateroppervlak, tot aan de grens tussen licht en duisternis” (Job 26:10)

Dat lijkt me een contract die geldig is tot het moment dat de huidige wereld ophoud te bestaan. De Bijbel zegt ook:

“… Wie heeft de zee binnen haar grenzen gebracht … ik zei: Tot hier en niet verder, hier worden je trotse golven gebroken”

Job 38:8, 11

Waar woont u? Leeft u in een aardbevingsgebied? Of misschien in de buurt van een breuklijn? Leeft u in een stad die op een dag op slot kan raken wanneer het openbaar vervoer gaat staken? Leeft u in een buitenwijk die steeds onveiliger wordt naarmate de dagen verstrijken? Leeft u in een overvol appartement – zonder een sprietje gras of een koe in zicht? Heeft u geen voedsel op voorraad? Geen goud of munten ergens verborgen om de inflatie tegen te gaan? Geen tuin om uw eigen voedsel te kweken? Geen grond om u op te verbergen? Geen plaats om u te verstoppen wanneer de anarchie losbreekt? Niets om op terug te vallen wanneer de economie instort? Niets om van te leven wanneer u uw baan verliest? Voelt u zich buitengesloten wanneer anderen om u heen spreken over hun toekomstplannen?

Raak niet in paniek! U heeft alles wat u nodig heeft als u vertrouwd op Gods belofte dat Hij u zal beschermen!! Ieder kind van God heeft een ijzersterk overlevings-contract. Hoe meer ik de woorden van Jezus lees, hoe meer ik geloof dat Hij aan ons vraagt te geloven als een kind. Dat we simpelweg vertrouwen op Hem – dat Hij ons beschermt in iedere situatie.

Mijn advies aan u is om rustig te blijven zitten, en stop ermee te luisteren naar stemmen die waarschuwingen uitbrengen die tegen de Schrift in gaan. “want God is geen God van wanorde maar van vrede” (1 Korintiërs 14:33). Paulus weigerd om data of tijden te noemen in relatie tot profetieën. “ik hoef u niet te schrijven over het precieze tijdstip waarop de dag van de Heer zal komen” (1 Tessalonicenzen 5:1). Paulus vertelde verder met te vertellen dat de Heer zal komen als “een dief in de nacht … onverwacht”.

Jezus heeft ons ook gewaarschuwd dat we niet in paniek moeten raken wanneer profetieën en voorspellingen door het land gonzen. Hij zei: “Als ze dus tegen jullie zeggen: Kijk, hij is in de woestijn, ga er dan niet heen; of als ze tegen jullie zeggen: Kijk, daar houdt hij zich verborgen, geloof het dan niet” (Matteüs 24:26). Christus heeft ons gewaarschuwd om geen man of vrouw te vertrouwen die beweert een geheime openbaring te hebben ontvangen over hoe en wanneer Christus zal komen met Zijn oordeel.

“Je hoeft niet bang te zijn dat je plotseling getroffen wordt, zoals mensen zonder God die ineens ten onder gaan. Want de Heer zal je bijstaan, hij waakt over je, hij behoedt je voor de ondergang”

(Spreuken 3:25, 26)

Dave Wilkerson Picture by Gary Doak

2. Ontvang zelf richting van God

Wees niet afhankelijk van David Wilkerson aangaande uw toekomst. Als u een kind van God bent dan kunt u ook van Hem horen, net als ik dat doe! Wees niet afhankelijk van een Jim Baker, een Pat Robertson, een 700 Club (of wat voor organisatie dan ook). Wees niet afhankelijk van iemand waarvan u gelooft dat hij een gift of profetie heeft ontvangen om u over uw toekomst te vertellen.

Toen de waarschuwende boodschap van HET VISIOEN uit kwam werd ik erg verdrietig toen voorgangers me begonnen te vertellen dat ik hun programma’s in de war bracht met mijn boek. Een van hen schreef me “Mijn kerkenraad heen tegen de bouw van een nieuwe gebouw gestemd omdat ze denken dat u een depressie heeft voorspeld”. Duizenden anderen lezen het boek en gooien het boos weer weg. Het probleem was dat ze niet de tijd namen om de boodschap aan de Christen te lezen aan het eind van het boek. Die boodschap zei: “God heeft alles onder controle!”.

Er zijn zakenmensen geweest die wereldwijd contact met me zochten, waaronder ook bankiers en grote industriëlen. Zelfs Joodse zakenmannen wilden mijn advies aangaande de toekomst. Maar ik geen niemand advies! Ik zeg tegen Christenen: “U kent de Heer net zoals ik dat doe. Ga naar Hem; Hij zal u niet in duisternis laten. Hij zal u tonen wat te doen, specifiek gericht op uw eigen noden”.

Ik geef toe dat er tijden zijn geweest dat ik verkeerd zat. Ik was overijverig en af en toe gaf ik me onbewust over aan speculatie. Geen enkele van mijn boeken zijn onfeilbaar. Ze zijn oprecht, maar ze zijn niet het Evangelie. Ik ben er zeker van dat ze fouten bevatten, en geen enkele Christen zou zijn leven of toekomst moeten indelen door wat ik of welke voorganger dan ook zegt. Gehoorzaam het Woord, ja. Maar op hetzelfde moment moet u leren om van God zélf te horen.

Een “herder” hebben om u te leiden in uw toekomstplannen is volkomen onbijbels en gevaarlijk!!

Ik vind het niet erg om u te vertellen wat ik denk dat er op dit moment gaande is. Dit is niet geïnspireerd – het is niet eens een profetie – het is alleen wat ik persoonlijk geloof dat zal gaan gebeuren. Ik ben tegenwoordig minder bezorgd over de economische afglijding dan dat ik in 1973 was. Het zou kunnen dat dit niet de grote recessie is, misschien komt er nog een valse opleving. Ik weet het niet. Dit is alleen wat ik geloof – en ik kan daar volkomen mis in zitten. Maar als de economie terugkomt denk ik dat Gods volk duidelijk gewaarschuwd moet zijn door wat we nu zien – en we moeten zorgen dat we die economische opleving gaan gebruiken om alles recht te krijgen.

We weten nu hoe plotseling een depressie over ons heen kan komen. Kan het misschien dat God ons wil vertellen hoe kwetsbaar al het materiele is? En dat we moeten terugkeren naar echte waarden? Als God dit land nog langer schud met een lange, diepe recessie zal het het einde zijn van alle nadruk op het welvaarts evangelie en materialistisch geloof. Dergelijke predikanten zullen de afkeuring ontvangen van duizenden gedesillusioneerde Christenen die niet voorbereid waren op lijden en moeilijke tijden.

Op de een of andere manier dwingt God ons terug tot nederigheid, eenvoud en een hart voor verkondiging.

Wanneer u tijd op uw knieën doorbrengt in uw binnenkamer bent u niet bezorgd over de toekomst. God doet een prachtig werk voor diegene die zich met een simpel geloof tot Hem gekeerd hebben in een zoektocht naar leiding. Hij stuurt een opwekking van persoonlijke leiding. Heeft u op dit moment richting nodig? Heeft u bouwplannen? Wilt u uw zaak uitbreiden? Heeft u vragen over uw volgende stap? Persoonlijke problemen? God kan en zál u vertellen wat te doen – wanneer u dit moet doen – en hoe u dit moet doen! Hij verheugd zich er in onze stappen te ordenen. God geeft altijd een hele specifieke richting aan diegene die bereid zijn Hem te gehoorzamen en die geloven dat Hij betrokken is met ieder klein detail van ons leven.

Ik weet dat er sommigen zijn die me zullen schrijven en zeggen: “David, maar wie moet ik dan geloven? Er zijn zoveel tegenstrijdige voorspellingen en profetieën – en ze lijken allemaal te komen van mannen en vrouwen die heel godvruchtig lijken. Wie moeten we toch geloven?”.

U dient alleen datgene te geloven dat de Heilige Geest zélf bevestigd als de waarheid in uw hart, u dient het te toetsen aan het Woord van God en door ijverig gebed. Het begint eigenlijk behoorlijk belachelijk te worden – al die voorspellingen en tegenstrijdige dingen. Te meer reden voor iedere gelovige om persoonlijk in contact te komen met de Heer. De biddende Christen kan naar al deze waarschuwingen luisteren, ze stuk voor stuk onderzoeken, datgene accepteren wat de moeite waard is om vervolgens niet geraakt te worden door de rest. Alle waarachtige boodschappen van Gods troon zullen individueel bevestigd worden door iedere biddende Christen.

“Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg”

Spreuken 3:5-6

“Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog”

Psalm 32:8

“Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten” (Psalm 16:7)

Psalm 16:7

3. God heeft een noodplan voor iedere gelovige in crisis!

Ongeacht hoe onrustig de wereld om ons heen ook wordt, Gods volk kan zich ontspannen en kan hun vreugde laten stromen. Omdat onze Heer een speciale bescherming beloofd heeft voor de momenten dat dit het meest nodig is.

Had God geen noodplan voor de kinderen van Israël toen de wereldwijde hongersnood losbrak? Hij stuurde Jozef vooruit naar Egypte, stelde hem aan als premier, vulde de waarhuizen met voldoende graan om de hongersnood uit te zitten. Daarna transporteerde hij zijn volk naar een plaats op loopafstand van deze waarhuizen zodat ze gedurende de hongersnood voldoende te eten hadden.

Had God geen noodplan voor Elia? Terwijl zijn natie bezweek onder de invloed van de economische ineenstorting en het voedsel schaars was – en een goddeloze koning een prijs op zijn hoofd had gezet – stelde God Zijn noodplan in werking voor Elia. Hij verborg hem bij een stil beekje en voedde hem door dagelijks vogels zijn voedsel te laten bezorgen. Het overlevingsplan bevatte ook een mysterieus vat graan die nooit op raakte.

En hoe zat het dan met Noah? Wat een enorm gedetailleerd overlevingsplan had God voor hem en zijn gezin! Een ark die hem en zijn gezin veilig boven alle dood en vernietiging uit liet stijgen!

En Lot? God stuurde engelen om hem en zijn kinderen persoonlijk uit Sodom weg te trekken. Gods handen waren gebonden totdat Lot veilig uit die stad weg was. Het was meer dan het verlies van zijn baan, meer dan het ineenstorten van de economie, meer dan het omvallen van een regering – het was een totale vernietiging van zijn samenleving! Maar Lot was veilig.

Paulus bewees keer op keer dat God een nodplan had! Deze apostel had schipbreuk geleden, werd achterna gezeten door dieven, gevangen gezet, beschuldigd van verraad, moordenaars beraamden aanslagen op hem. Maar in ieder crisis had God een noodplan om hem te bevrijden. Alleen toen God besloot dat zijn race voorbij was riep Hij zijn laatste plan in werking. Hij riep hem tot zijn opstanding.

En wij ook hebben een noodplan voor overleving – specifiek ontworpen voor iedere gelovige.

Laat er geen twijfel over bestaan. God zal ons door iedere crisis leiden. Er is geen enkele crisis die de duivel op de kinderen van God kan afwerpen die hen zal neerhalen. Geen enkele depressie, geen hongersnood, geen baanverlies, geen ziekte of lijden in welke vorm dan ook. God zal Zijn kinderen verlossen met Zijn grote, machtige hand! Er is geen enkele rede om in paniek te raken!

In 1973 schreef ik de volgende boodschap in “HET VISIOEN”. Deze boodschap is vandaag de dag nog net zo relevant als dat het toen was. Het is het thema van mijn schrijfsels en van mijn bediening – “God heeft alle onder controle!”. De boodschap van de Bijbel aan alle ware gelovigen is:

“Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!”

Lucas 21:28

De harten van mensen bezwijken van angst vanwege de dingen die over de wereld heen gebeuren. Mensen beginnen te hamsteren, te sparen om zich klaar te maken voor de komende wereldwijde recessie. Zelfs toegewijde Christenen raken in de ban van deze golf van angst voor de toekomst. Mensen zijn bang dat het schip aan het zinken is. De mens verlangd naar veilig, en dit heeft geleid tot een epidemie van het “grijpen” naar huizen, stenen, land, grond, geld en een gegarandeerd inkomen.

Klinkt dit allemaal angstaanjagend? Is de waarheid eng? Een ding is zeker – voor zover we met het natuurlijk oog kunnen zien lijkt alles uit elkaar te vallen. Zelfs de grootste twijfelaar op aarde moet toegeven – als hij echt eerlijk is – dat er iets apocalyptisch gaande is.

Tezamen met de visioenen van rampen gaf God me een hele speciale boodschap van hoop voor alle ware gelovigen. Ik heb God wanhopig ondervraagd vanwege alle dingen die ik zag komen. Ik vroeg Hem om te tonen hoe Christenen alles konden doen wat er moest gebeuren in zo’n korte tijd wanneer velen zich gaan verbergen en wegrennen.

Hoe kunnen Christenen de angst uit hun eigen harten weren? Hoe kunnen ze oog in oog komen met alle berichtgevingen en anticiperen op alle rampen zonder te vrezen voor hun woning en (klein)kinderen? Moeten ze aftreden en deze oude wereld overgeven aan de duivel en hem zijn gang laten gaan? Moeten ze al hun schulden afbetalen, en wat reserves op de bank opslaan om daarna te proberen alles uit te zitten – in de hoop op betere tijden? Moeten ze een boerderij kopen of een stuk land en vluchten naar het platteland – in de hoop dat ze zo kunnen ontsnappen? Moeten ze al hun motivatie laten sterven en zich overgeven aan angst? Moeten ze al hun dromen en ambities laten varen om te veranderen in kluizenaars op zoek naar waarheid?

Geliefde vriend, hoor wat de Heilige Geest tegen me gezegd heeft. Het waren slechts vijf kleine woorden, maar ze waren zo krachtig dat ze een glorieuze nieuwe hoop en geloof in mij wakker gemaakt hebben. Deze vijf krachtige woorden waren: GOD HEEFT ALLES ONDER CONTROLE!

Ja het is waar – alles is onder controle! U en ik, alles dat ons raakt, alles staat onder Zijn controle. Het is waar! Ongeacht hoe het er ook uitziet in deze dronken maatschappij, alle dingen werken tezamen het goede uit voor een ieder die God liefheeft en geroepen zijn tot Zijn doelen (Romeinen 8:28).

Laat de euro vallen. Laat er maar een depressie of recessie komen met alle werkloosheid en angsten. Laat de vervuiling en inflatie maar komen. Laat er oorlog en rumoer van oorlog zijn. Laat de structuur van de samenleving maar langzaam uit elkaar vallen. Laat de mensheid maar naar de dronken afgrond van een ramp gaan. Want voor het ware kind van God is alles nog steeds onder controle!

Het maakt echt niets uit – niets kan ons treffen wanneer we schuilen onder Zijn almachtige vleugels! De schaduw van de Allerhoogste is grote dan welke angstaanjagende schaduw deze tijd dan ook kan bedekken. Gods kinderen hoeven het kwaad niet te vrezen. Zijn kinderen hoeven nooit te bedelen om brood, Hij zal hen voorzien in al hun ware noden, tot aan de laatste minuut aan toe.

God heeft niet beloofd ons te behoeden voor lijden. Hij heeft ook niet beloofd dat we nooit in nood zouden komen. We hebben geen belofte van wereldvrede, veiligheid of een aanhoudend financieel welzijn ontvangen. We hebben wel een belofte van vrede, en veiligheid van ziel en denken ontvangen – de bovennatuurlijke voorziening voor iedere ware nood – en een zekerheid dat we nooit om brood hoeven te bedelen. God heeft liever dat wij allemaal tot de plaats komen waar Paulus kwam toen hij zei:

“Als we ons kunnen voeden en kleden, moet ons dat genoeg zijn” 

1 Timoteüs 6:8

De toekomst ziet er boosaardig en onheilspellend uit. Maar David zei in de psalmen: “Ik zal geen kwaad vrezen” (Psalm 23:4). Dit is de boodschap voor alle gelovigen vandaag de dag. De toekomst staat ook onder Zijn controle, dus we hoeven niet bang te zijn. God heeft het allemaal voorbestemd. Hij kent het exacte moment dat Christus terugkeert. De grote verdrukking, het oordeel, de strijd bij Armageddon, ze staan stuk voor stuk in Zijn agenda. De God die controle heeft over hemel en aarde heeft gezegd:

“De volken zijn een druppel aan de emmer, een pluisje op de weegschaal … Nietig zijn de volken in Gods ogen, hij beschouwt ze als onbeduidend, als minder dan niets” (Jesaja 40:15, 17).

God wil dat we blijven werken tot de wederkomst van Christus. Dat betekent simpelweg dat we ook moeten werken alsof het einde nooit komt, en dat we moeten leven alsof de dag morgen al aanbreekt.

God telt nog steeds de haren op ons hoofd. Hij telt nog steeds alle mussen die vallen. Hij hoort nog steeds alle gebeden. Hij verhoord nog steeds voordat Hij aangeroepen wordt. Hij schenkt nog steeds bovenmatig meer dan we kunnen vragen of denken. Dus waarom zouden we bang moeten zijn?

Voorbereidde Christenen, wordt wakker!!! Alles is onder controle en God is aan het werk! Hij redt, geneest, doopt en zorgt dat Zijn huis op orde komt. Bang zijn is godslastering! We worden geboden om onszelf te bemoedigen in de Heer en om te beginnen te zingen en ons te verheugen wanneer we het laatste uur zien komen. Hoor ik iemand vragen “Maar hoe kan ik me verheugen wanneer deze oude door zonde vervloekte wereld uit elkaar stort?”. Mijn antwoord is in de Bijbel te vinden:

“Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt … in afwachting van de verlossing”

Romeinen 8:22-23)

Een vrouw met barensweeën zal schreeuwen vanwege de pijn; maar in haar hart verheugd ze zich omdat er een nieuw leven aan staat te komen.

Het Koninkrijk van God is aanstaande. Het koninkrijk van de duivel is aan het vallen. Dus de Christen kan met volle overtuiging zeggen:

GOD HEEFT ALLES ONDER CONTROLE!

Door: David Wilkerson